Ravnatelj
2409
page-template-default,page,page-id-2409,page-child,parent-pageid-2405,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Ravnatelj

Ravnatelj ima ovlasti određene zakonom, rješenjem o osnivanju, odnosno statutom centra. Ravnatelja Centra za socijalnu skrb imenuje upravno vijeće na temelju javnog natječaja.
Za ravnatelja Centra za socijalnu skrb može biti imenovan hrvatski državljanin koji ima visoku stručnu spremu, najmanje pet godina radnog iskustva na stručnim poslovima u djelatnosti socijalne skrbi i položen stručni ispit, ili je oslobođen od obveze polaganja stručnog ispita u skladu s odredbama ovoga Zakona i provedbenog propisa.
Mandat ravnatelja Centra za socijalnu skrb traje četiri godine, a ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja.

 

 

Ravnatelj:

 • organizira i vodi poslove Centra,
 • predstavlja i zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim ili drugim državnim tijelima,
 • daje pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Centra u pravnom predmetu u okviru nadležnosti utvrđene statutom Centra,
 • određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije,
 • podnosi prijedloge općih akata Upravnom vijeću Centra na donošenje,
 • vodi stručni rad Centra i odgovoran je za njegovo pravilno organiziranje,
 • poduzima potrebne radnje u ime i za račun Centra, te predlaže Upravnom vijeću ulaganja i nabavku opreme, sukladno potrebama Centra,
 • odgovara za zakonitost rada Centra,
 • sklapa i otkazuje ugovore o radu,
 • donosi odluke u prvom stupnju o pojedinim pravima radnika u svezi s radnim odnosom,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i općim aktima Centra.

 

 

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Pazin:

PAVITA JELINČIĆ, dipl. soc. radnica; tel. 052/622-210

 

Skip to content