Stručna cjelina za djecu, mlade i obitelj
2411
page-template-default,page,page-id-2411,page-child,parent-pageid-2405,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Stručna cjelina za djecu, mlade i obitelj

Poslovi Stručne cjeline za zaštitu djece, mladih i obitelji:   

 

 • rješava u prvom stupnju o pravima iz obiteljsko-pravne zaštite djece i mladih,
 • provodi postupke vezane za brak i ostale obiteljske sudske postupke u svezi ostvarivanja roditeljske skrbi i osobnih odnosa s djecom,
 • provodi postupak posvojenja,
 • sudjeluje kao stranka ili umješač u sudskim postupcima vezanim za brak, uzdržavanje i zaštitu osobnih interesa djece,
 • poduzima potrebne radnje za zaštitu imovinskih prava i interesa maloljetne djece, te daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima koji se odnose na obiteljsko-pravnu zaštitu,
 • rješava u prvom stupnju o pravu na skrb izvan vlastite obitelji djece bez roditelja, djece koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti, djece i mlađih punoljetnih osoba s problemima u ponašanju, djece i mladih s teškoćama u razvoju, djece i mladih ovisnih o drogama, alkoholu i drugim oblicima ovisnosti, djece i mladih žrtava obiteljskog nasilja i trgovanja ljudima,
 • rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi i drugim pravima u skladu s posebnim propisima za djecu s teškoćama u razvoju,
 • prati prilike korisnika skrbi izvan vlastite obitelji te poduzima odgovarajuće mjere,
 • poduzima radnje za zaštitu prava i interesa djece i mlađih punoljetnih osoba s problemima u ponašanju ili kad je to iz drugih razloga u interesu djece ili mlađih punoljetnih osoba,
 • rješava u prvom stupnju skrbništva nad maloljetnim osobama kao i posebna skrbništva za maloljetne osobe, te poduzima potrebne radnje za zaštitu osobnih i imovinskih prava i interesa štićenika,
 • obavlja prevenciju, detekciju i dijagnostiku djece i mladih s problemima u ponašanju,
 • provodi mjere obiteljsko-pravne i kaznenopravne zaštite, te daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima u postupcima koji se odnose na kaznenopravnu zaštitu djece i mladih s problemima u ponašanju,
 • obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provodi i prati provođenje odgojnih mjera nad djecom s problemima u ponašanju u vlastitoj obitelji i izvan vlastite obitelji,
 • izrađuje plan procjene potreba i individualni plan rada za korisnika i obitelj u cilju određivanja odgovarajućeg tretmana,
 • poduzima potrebne radnje prije upućivanja djece s teškoćama u razvoju na Jedinstveno tijelo vještačenja za davanje nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi koje utvrđuje vrstu i stupanj oštećenja – bolesti,
 • provodi postupke udomiteljstva djece, prati prilike udomljenih korisnika i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima,
 • provodi ovrhu svojih rješenja,
 • sudjeluje u postupcima za ostvarenje prava na privremeno uzdržavanje,
 • poduzima potrebne radnje prije upućivanja djece i mladih s tjelesnim, mentalnim, intelektualnim i osjetilnim oštećenjem na Jedinstveno tijelo vještačenja za davanje nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi koje utvrđuje vrste i stupanj oštećenja zdravlja,
 • rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi i drugim pravima u skladu s posebnim propisima za djecu s teškoćama u razvoju: doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, skrb izvan vlastite obitelji, osposobljavanje za samostalni život i rad, utvrđivanje statusa roditelja njegovatelja/njegovatelja,
 • daje podatke, mišljenja i prijedloge sudu i drugim državnim tijelima o obiteljskim i socioekonomskim prilikama korisnika – maloljetnih osoba i mlađih punoljetnih osoba,
 • potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
 • potiče i razvija samopomoć, dobrovoljni rad, predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini.
U okviru navedenih cjelina, POSLOVI ZAŠTITE OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU obuhvaćaju:

 

 • poduzimanje potrebnih radnji prije upućivanja djece i mladeži s tjelesnim i mentalnim oštećenjem na Jedinstveno tijelo vještačenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi, uključujući i utvrđivanje vrste i stupanj oštećenja – bolesti;
 • upućivanja odraslih osoba s invaliditetom (tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem) do 45-e godine života na Jedinstveno tijelo vještačenja za davanje nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi, uključujući i utvrđivanje vrste i stupanj oštećenja – bolesti;
 • vođenje postupaka za priznavanje prava u sustavu socijalne skrbi za DTR i OSI: naknade za osobne potrebe korisnika smještaja, naknade u vezi s obrazovanjem, osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu, status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, naknadu do zaposlenja;
 • rješavanje u prvom stupnju o pravu na socijalne usluge u obitelji i lokalnoj zajednici za DTR i OSI;
 • rješavanje u prvom stupnju o pravu na uslugu skrbi izvan vlastite obitelji odraslim osobama za DTR i OSI;
 • rješavanje u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi i drugim pravima u skladu s posebnim propisima za djecu i mlade s tjelesnim i mentalnim oštećenjem;
 • suradnja sa županijom, jedinicama lokalne samouprave, udrugama osnovanim radi promicanja prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, vrtićima, školama, kao i ostalim partnerima, u svrhu širenja mreže socijalnih usluga u zajednici, unapređenja kvalitete života i osnaživanja OSIT i DTR u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

slika obitelji s petero djece

„Cvijet treba sunce da postane cvijet, čovjek ljubav da postane čovjek.“ 

(Phil Bosmans)

Skip to content