O nama

Dobro došli na nove web stranice Obiteljskog centra!

 

Obiteljski centar Istarske županije bio je osnovan 27. lipnja 2007. godine, a sa stručnim radom započelo se u svibnju 2008. godine, na adresi Pula, Vidikovac 7. Temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi iz 2013. godine, ustanova je prestala s radom, a djelatnost je nastavljena i preuzeta, najprije od strane Centra za socijalnu skrb Pula-Pola. U skladu sa zakonom i uputama nadležnog ministarstva, djelatnost Obiteljskog centra prešla je u Centar za socijalnu skrb Pazin, obzirom da isti djeluje u sjedištu županije, s 1. travnja 2015. kada je Podružnica Obiteljski centar upisana pri nadležnom Trgovačkom sudu.

DJELATNOST

Temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13,152/14) te odredbi Statuta Centra za socijalnu skrb Pazin koji je stupio na snagu 09.02.2015.g., Podružnica Obiteljski centar obavlja dio djelatnosti Centra, a za područje jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Istarske županije, i to: – savjetodavnu uslugu koja se odnosi na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose, – razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima, – razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima, – organiziranje i provođenje edukacije posvojitelja, – obiteljsku medijaciju, – poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva, – poticanje i provedbu programskih aktivnosti namijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti. Osim navedenih poslova, na temelju javnih ovlasti, Podružnica Obiteljski centar obavlja i poslove vezane uz obavljanje djelatnosti dadilje: – odlučuje u prvom stupnju o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje, – odlučuje u prvom stupnju o upisu dadilje u imenik dadilja te upisu pomoćnih dadilja u imenik pomoćnih dadilja, – vodi registar osoba koje obavljaju djelatnost dadilje i imenike dadilja i pomoćnih dadilja, – provodi stručni nadzor nad provedbom posebnog propisa kojim se uređuje djelatnost dadilja.

ZAPOSLENICI

Stručne radnice:

• psihologinja Irena Krajcar Kokalj – irena.krajcar.kokalj@socskrb.hr

• socijalna pedagoginja Tatjana Kapuralin – tatjana.kapuralin@socskrb.hr

• socijalna radnica “-“

• pravnica Jelena Pereša – jelena.peresa@socskrb.hr

• socijalna radnica, obiteljska medijatorica Milena Poturiček – milena.poturicek@socskrb.hr

 

Administrativna radnica:

• Dragica Simonelli – dragica.simonelli@socskrb.hr

 

Predstojnica Podružnice Obiteljski centar je Milena Poturiček.

 

KAKO RADIMO
Stručni rad Podružnice Obiteljski centar odvija se ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 8 do 16 sati, te utorkom od 8 do 19 sati, a od 1.07.2020. do 11.09.2020. godine od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati.
Prijem novih stranaka odvija se ponedjeljkom od 9,30 do 13,30 sati,  a srijedom i petkom od 8,30 do 13,30 sati.

Dnevni odmor :11 do 11,30 sati.
Podružnica Obiteljski centar raspolaže uvjetnim i prikladnim prostorom na trećem katu zgrade, na adresi Sergijevaca 2 u Puli.

OBITELJSKO SAVJETOVALIŠTE
Obiteljski centar od svojeg osnivanja, kontinuirano pruža savjetodavne usluge: individualno savjetovanje, partnersko savjetovanje, savjetovanje za roditelje, savjetovanje roditelj-dijete, obiteljsko savjetovanje, pravno savjetovanje, grupno savjetovanje. Pružaju se različite informacije i potpora građanima, te ih se po potrebi upućuje u njihova prava i putem telefona i e-maila.
Rad Obiteljskog savjetovališta organiziran je svakodnevno, radnim danom, na način da se zainteresirane osobe u pravilu javljaju telefonom (391-425), te se prilikom prvog informativnog razgovora zakazuje termin kod jedne od stručnih djelatnica.
Korisnici se primaju u zakazano vrijeme, u prikladnom i pozitivnom okruženju, poštujući sva načela savjetovališnog rada: dragovoljnost, diskrecija, stručnost i profesionalnost više o tome.
PROGRAMSKE AKTIVNOSTI
Podružnica Obiteljski centar provodi programe i projekte prvenstveno usmjerene roditeljima i djeci. Radi se o programima/projektima koji su prepoznati u zajednici, koji se većinom provode u suradnji s ustanovama i udrugama, te u čiju se provedbu uključuju volonteri i vanjski suradnici više o tome.

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content