Prezentacije i predavanja

Prezentacija s predavanja akademkinje Vide Demarin “Psihoneuroendokrinoimunologija (PNEI) – integrirana strategija protiv stresa”, održanog online 9.12.2021. u organizaciji Obiteljskog centra

Skip to content