Obiteljsko savjetovalište

Obiteljsko savjetovalište jedna je od temeljnih djelatnosti CZSS Pazin – Podružnice Obiteljski centar i namijenjena je građanima cijele županije.

 

ŠTO JE SAVJETOVANJE?

Savjetovanje je proces i međuljudski odnos koji korisnicima pruža podršku u prevladavanju sadašnjih poteškoća, potiče razvoj njihovih osobnih potencijala i osnažuje ih za suočavanje s različitim budućim životnim izazovima.

Kroz razgovore sa savjetovateljem možete:

 • dobiti potrebne informacije i podršku
 • steći bolji uvid u vlastite potrebe
 •  naučiti djelotvornija ponašanja
 • poboljšati komunikaciju i međuljudske odnose
 • olakšano ostvarivati svoje ciljeve

Osnovna načela savjetovanja:
dragovoljnost, povjerljivost, stručnost

Individualno, partnersko, obiteljsko i pravno savjetovanje provode psihologinja, socijalna radnica, socijalna pedagoginja i pravnica s dodatnim edukacijama za savjetodavni rad.

Usluge savjetovanja su za korisnike besplatne i za njihovo ostvarivanje nije potrebna uputnica. Dostupne su svakog radnog dana od 8 do 16 sati (po dogovoru utorkom do 19 sati) uz prethodnu najavu na tel 391-425 i druge kontakte

 

Najčešći razlozi zbog kojih korisnici dolaze u savjetovalište Obiteljskog centra:

 • poteškoće i dileme roditelja u odgoju djece (narušeni odnosi dijete – roditelj, slabiji uspjeh u školi u odnosu na mogućnosti djeteta, poteškoće djece u adaptaciji, djeca s težom bolešću ili teškoćama u razvoju, rizična ponašanja djece i mladih, različiti problemi odrastanja)
 • narušeni odnosi u partnerskoj vezi, izvanbračnoj zajednici ili u braku
 • poteškoće tijekom i nakon postupka razvoda braka roditelja maloljetne djece (uzdržavanje, kontakti s djetetom, primjedbe na odgojne postupke drugog roditelja)
 • narušena komunikacija i odnosi u primarnoj i široj obitelji (odnosi roditelja i punoljetne djece, odnosi baka/djed – unuci)
 • posljedice nasilja i zlostavljanja, alkoholizma i drugih ovisnosti člana obitelji
 • osobne poteškoće djece, mladih i odraslih kao što su: emocionalne poteškoće, poteškoće prilagodbe na nove okolnosti ili životnu sredinu (nošenje s gubitkom, povratak iz ustanove, preseljenje radi posla ili studija i sl.), konfliktni odnosi s okolinom, usamljenost i dr.
Skip to content