"Postajemo obitelj"

 

Postajemo obitelj je program stručne pripreme posvojitelja za roditeljstvo. Primarno je namijenjen parovima/osobama koje su dobile pozitivno mišljenje nadležnog centra za socijalnu skrb o prikladnosti i podobnosti za posvojenje.

Program traje ukupno 40 sati, raspoređenih u tematske radionice koje s grupom posvojitelja provode socijalna pedagoginja, psihologinja i socijalna radnica Obiteljskog centra. Trajanje i razmaci između pojedinačnih radionica dogovaraju se sa svakom novom grupom sudionika posebno. Cijeli ciklus uobičajeno traje oko 3 mjeseca. U pravilu se program provodi u prostoru Obiteljskog centra s grupom budućih roditelja-posvojitelja, a za vrijeme nepovoljne epidemiološke situacije online.

Sadržaj i trajanje programa usklađeni su s Obiteljskim zakonom (NN 103/15), odnosno iz njega proizišlim pravilnikom koji uređuje pitanje pripreme posvojitelja, a po završetku ciklusa radionica sudionici dobivaju potvrdu o završetku programa stručne pripreme.

Program Postajemo obitelj na interaktivan i osnažujući način obrađuje niz tema vrijednih svih roditeljima te se dodatno posvećuje temama specifičnima za roditelje koji to postaju posvojenjem (npr. nošenje s gubicima, prilagodba djeteta na novu sredinu, kako razgovarati s djetetom o posvojenju itd.). (Potencijalni) posvojitelji koji su do sada sudjelovali u ovom programu Obiteljskog centra smatraju sadržaje vrlo korisnima, a kao posebno vrijedan ističu način rada u radionicama koji omogućuje bolje upoznavanje samih sebe, razmjenu mišljenja i uzajamnu podršku među članovima grupe te podršku stručnjaka.

 

Ako tek razmišljate o posvojenju kao mogućnosti za vas i vašu obitelj, za informacije o postupku posvojenja i njegovom trajanju vas upućujemo na nadležni centar za socijalnu skrb. Prije nego što započnete s postupkom procjene pri CZSS, ako imate pitanja i dileme vezane za posvojenje, roditeljstvo ili partnerske odnose, u Obiteljskom centru se možete uključiti u savjetovanje ili druge programe za roditelje. Zbog sadržaja radionica i radi čuvanja privatnosti članova grupe, u program Postajemo obitelj možete se uključiti nakon što dovršite postupak procjene u nadležnom centru za socijalnu skrb.

Ukoliko već jeste roditelj posvojenom djetetu i potrebne su vam informacije, razmjena mišljenja ili podrška u roditeljstvu, molimo da se uključite u savjetovanje za roditelje  ili se javite stručnim radnicama s upitom ili prijedlogom vezanim za radionice.

Skip to content