Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavu usluga tjelesne zaštite osoba i imovine
3203
post-template-default,single,single-post,postid-3203,single-format-standard,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavu usluga tjelesne zaštite osoba i imovine

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavu usluga tjelesne zaštite osoba i imovine

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE

Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016), Upute Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska, KLASA: 011-02/18-03/1, URBROJ: 519-06-1-3/1-20-5 od 05.03.2020.god. te odredaba akata Centra za socijalnu skrb Pazin, ravnateljica Centra započinje postupak jednostavne nabave za nabavu usluga tjelesne zaštite osoba i imovine, sukladno troškovniku.

Sukladno pozivu u privitku, rok za dostavu ponude je 03.12.2020. do 14,00 sati bez obzira na način dostave.

CZSS Pazin

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za nabavu usluga tjelesne zaštite osoba i imovine

Ponudbeni list – zaštitar 2021

Troškovnik – zaštitar 2021Skip to content