Zajamčena minimalna naknada
2418
page-template-default,page,page-id-2418,page-child,parent-pageid-2416,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Zajamčena minimalna naknada

Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.

Osnovicu na temelju koje se izračunava iznos zajamčene minimalne naknade odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske. Osnovicu na temelju koje se izračunava iznos drugih prava iz članka 25. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/2013) odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske. Zajamčena minimalna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koji nemaju sredstva za uzdržavanje u visini propisanoj u članku 30. Zakona o socijalnoj skrbi, niti ih je u mogućnosti ostvariti radom, primitkom od imovine, kao ni od obveznika uzdržavanja.

 

IZRAČUN VISINE ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE

Iznos zajamčene minimalne naknade utvrđuje se u postotku od osnovice na slijedeći način:

 

 • za samca utvrđuje se u iznosu od:
  1. 100% osnovice (800,00 kn) za radno sposobnog samca
  2. 115% osnovice (920,00 kn) za radno nesposobnog samca
 • za kućanstvo zbrajaju se udjeli članova kućanstva:

za samohranog roditelja  –  100% osnovice (800,00 kn)

za odraslog člana kućanstva  –  60% osnovice (480,00 kn)

za dijete (do 18 godina)  –  40% osnovice (320,00 kn)

za dijete samohranog roditelja  –  55 % osnovica (440,00 kn)

 

Nema pravo na zajamčenu minimalnu naknadu samac ili kućanstvo ako:

 • samac ili član kućanstva ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje, a koji može otuđiti ili iznajmiti i time osigurati sredstva za podmirenje osnovnih životnih potreba, poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti te vrijedne pokretnine (plovila, umjetnička djela i sl.),
 • je samac ili član kućanstva u razdoblju od tri godine prije podnošenja zahtjeva prodao ili darovao imovinu, odrekao se prava na nasljeđivanje ili ustupio svoj nasljedni dio, ako je od iznosa ostvarenog prodajom ili iznosa koji odgovara visini osnovice za plaćanje poreza na promet darovane imovine ili nasljednog dijela kojega se odrekao ili ustupio mogao osigurati uzdržavanje u iznosu zajamčene minimalne naknade i nakon podnošenja zahtjeva za priznavanje prava,
 • je samac ili član kućanstva vlasnik imovine koju bi mogao koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba i time osigurati sredstva u iznosu zajamčene minimalne naknade propisane Zakonom za osobno uzdržavanje ili uzdržavanje članova kućanstva,
 • je samac ili član kućanstva vlasnik registriranog osobnog vozila, osim osobnog vozila koje služi za prijevoz samca ili člana kućanstva korisnika prava po osnovi invaliditeta, starije i nemoćne teško pokretne osobe ili je prema procjeni stručnog radnika centra za socijalnu skrb registrirano osobno vozilo nužno radi prometne izoliranosti
 • samac ili član kućanstva koristi osobno vozilo u vlasništvu druge pravne ili fizičke osobe,
 • je samac sklopio ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja,
 • radno sposobni samac nije evidentiran kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje, a nisu ispunjeni uvjeti iz članka 24. stavka 2. gore navedenog Zakona ili
 • može osigurati uzdržavanje po drugoj osnovi.

Iznos zajamčene minimalne naknade za radno nesposobnog samca utvrđuje se u iznosu od 115% osnovice iz članka 27. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi, za radno sposobnog samca u visini 100% osnovice, dok se za kućanstvo utvrđuje u iznosu koji predstavlja zbroj udjela za svakog člana kućanstva, s tim da udjeli članova kućanstva iznose:

 • za samohranog roditelja: 100% osnovice iz članka 27. stavka 1. navedenog Zakona (
 • za odraslog člana kućanstva: 60% osnovice iz članka 27. stavka 1. navedenog Zakona
 • za dijete: 40% osnovice iz članka 27. stavka 1. navedenog Zakona.
 • za dijete samohranog roditelja, odnosno dijete u jednoroditeljskoj obitelji: 55% osnovice

Iznos zajamčene minimalne naknade iz stavka 1. čl. 30 navedenog Zakona za kućanstvo ne može biti veći od bruto iznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj.

Radno sposobnom ili djelomično radno sposobnom samcu ili članu kućanstva ukida se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno ZMN UMANJUJE SE ZA PRIPADAJUĆI UDIO TOG KUĆANSTVA ako se ne odazove pozivu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave za sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade.

Skip to content