Stručna cjelina za odrasle osobe i novčane naknade
2908
page-template-default,page,page-id-2908,bridge-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
 

Stručna cjelina za odrasle osobe i novčane naknade

STRUČNA CJELINA ZA ODRASLE OSOBE I NOVČANE NAKNADE

 

Poslovi za zaštitu odraslih osoba obuhvaćaju:

 • poslove zaštite starijih i nemoćnih osoba, odraslih osoba pod skrbništvom, bolesnih odraslih osoba koje zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu udovoljiti osnovnim životnim potrebama, odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima, odraslih žrtava obiteljskog nasilja, žrtava trgovanja ljudima;
 • upućivanja starijih i nemoćnih osoba, odraslih osoba s invaliditetom, te drugim težim i trajnim promjenama u zdravstvenom stanju na Jedinstveno tijelo vještačenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi, uključujući i utvrđivanje vrste i stupanj oštećenja – bolesti;
 • vođenje postupaka i priznavanje prava na ostala prava iz socijalne skrbi: naknade za osobne potrebe korisnika smještaja, naknade u vezi s obrazovanjem, osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu, status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, te naknadu do zaposlenja;
 • rješavanje u prvom stupnju o pravu na socijalne usluge u obitelji i lokalnoj zajednici;
 • rješavanje u prvom stupnju o pravu na uslugu skrbi izvan vlastite obitelji odraslim osobama;
 • poslove stavljanja pod skrbništvo odraslih osoba te poduzimanje potrebnih radnji za zaštitu njihovih osobnih i imovinskih interesa;
 • sudjelovanje u suzbijanju nasilja u obitelji i ovisnosti odraslih osoba ovisnih o alkoholu, drogama ili drugim oblicima ovisnosti;
 • praćenje prilika smještenih osoba, poduzimanje radnji za njihovo daljnje zbrinjavanje (mjere izvaninstitucionalne skrbi uvijek gdje je to moguće) i poduzimanje radnji na zaštiti njihovih interesa;
 • obavljanje poslova udomiteljstva odraslih osoba, praćenje prilika udomljenih korisnika i obavljanje nadzora nad udomiteljskim obiteljima za odrasle;
 • provođenje postupaka vezanih uz priznavanja prava na patronažu i prava na pomoć u kući;

Poslovi priznavanja prava na novčane naknade (unutar cjeline za odrasle osobe) obuhvaćaju:

 • rješavanje u prvom stupnju o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu i jednokratnu naknadu u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi;
 • pružanje usluga socijalnog i drugog stručnog rada;
 • provođenje postupaka u vezi sa zabilježbom potraživanja te naknadom štete;
 • poticanje, organiziranje i provođenje aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema;
 • poticanje i razvijanje samopomoći, dobrovoljnog rada, dobrotvorne i druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini.

slika kruha

„Samo je jedan kutak svemira koji sigurno možete promijeniti, a to ste vi sami.“ 

                                                          (Aldous Huxley)

Skip to content